Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Woonmall Alexandrium. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar . Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door de eigenaar met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Hoewel de eigenaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de eigenaar niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de eigenaar, welke geen eigendom zijn van Woonmall Alexandrium, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Woonmall Alexandrium. Hoewel de eigenaar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de eigenaar worden onderhouden wordt afgewezen.
Woonmall Alexandrium sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy voorwaarden

Woonmall Alexandrium vindt het belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en behandelt deze gegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan ons verstrekt. Daarnaast gelden onderstaande regels.
1. De door u op onze website verzonden gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens worden alleen gebruikt voor de directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u heeft deel genomen via deze website.
2. Om de wensen, interesses en demografische gegevens van bezoekers in kaart te brengen, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.
Bezoekers kunnen zich hiervoor afmelden door naar de volgende website te gaan: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)
3. De eigenaar behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.

To top

Blijf altijd geïnspireerd, volg ons!

Volg jij ons al op social media? Kijk op Instagram, Facebook en natuurlijk Pinterest voor inspiratie, woontips, woontrends, nieuws en meer.